Peter Aaboe  >  Familie  > Signe
Født 1975 i Holstebro
Cand. scient. 2004
i geofysik fra
Københavns Universitet
Gift 2004 i Tromsø
med Gisle
Søn Benjamin
født 2005
Søn Eskil
født 2009
Indhold: 
   1-11-2007 Skur