Peter Aaboe > Matematik > De Platoniske legemer
De Platoniske legemer
er de fem mulige
regulære polyedre

Et regulært polyeder
er en rumlig figur
der er begrænset af
regulære polygoner

En regulær polygon
er en plan figur som er
begrænset af liniestykker
der er lige lange og som
danner lige store vinkler
med de tilstødende
liniestykker
Indhold:  
Tetraeder  
Oktaeder  
Ikosaeder  
Heksaeder  
Dodekaeder