Denne anetavle er primært opbygget ud fra oplysninger, som meget beredvilligt og venligt er stillet
til rådighed af interesserede familiemedlemmer.
Et eksempel på hvordan der kan navigeres i anetavlen.
Figur 1.  Dette er startsiden til vore tre børns anetavle.
Antag at der søges oplysninger om børnenes farfars far:
Georg Ludvig Albert Christensen.
Først klikkes der på den pil der peger opad til venstre
for at gå en generation tilbage.
Derved fremkommer den side der er vist på figur 2
hvor visningen er indsnævret til aner der hører til
børnenes far.
Figur 2.
På denne side ses Albert Christensen øverst til venstre.
Der klikkes nu på den nye pil der peger opad til venstre
for at gå endnu en generation tilbage.
Derved fremkommer den side der er vist på figur 3 og
figur 5 hvor visningen er indsnævret til aner der hører til
børnenes farfar og hvor Albert Christensens navn og
visse grundoplysninger kan ses.

Figur 3.
På denne side ses både et billede af Albert og
en tekst med grundoplysninger om Albert.
Hvis der klikkes på teksten med grundoplysninger
om Albert fremkommer den side der er vist på figur 4.
(Se også figur 5.)

Figur 4.
Denne side indeholder afskrifter fra kilder
der er brugt til at supplere og underbygge
de oplysninger der stammer fra
familiemedlemmer.
Sådanne kilder er typisk kirkebøger og
folketællinger ofte læst på internettet på
hovedsagelig www.arkivalieronline.dk.

Klik på siden for at se den senest
opdaterede version af siden.

KLIK HER

Figur 5.
Denne side er den samme som den der blev vist i figur 3.
Hvis der klikkes på billedet af Albert fremkommer
den side der er vist på figur 6.

Figur 6.
Denne side er en slags "hjemmeside"
for Albert Christensen.
Den giver en oversigt over hans forældre,
ham selv og hans søskende.

Klik på siden for at se den senest
opdaterede version af siden.

På denne side kan der igen klikkes
på tekster med grundoplysninger
og der kan klikkes på nogle af
søskende-billederne.
KLIK HER
KLIK HER