Peter Aaboe > Arbejde 1948 - 1949

   EMDRUP SKOLE
   KØBENHAVN Ø
Indhold: 
1948 - 49 
1949