Peter Aaboe > Arbejde 1950 - 1953

   HØRSHOLM
   KOMMUNESKOLE

   ( kilde: Hørsholm
     Egns Museum )


   SkoleinspektÝr
   Georg Svendsen
Indhold: 
1950 
1950 - 51 
1951 - 52 
1952 - 53