Peter Aaboe  >  Kost 2003  > Vægtkurve 2003
Grafisk fremstilling af vægt-uge-gennemsnittet i kg for året 2003.
Grænsen mellem overvægtig og normal for mig er vist med rødt.