Peter Aaboe  >  Kost 2003  > Vægtkurve 2004
Grafisk fremstilling af vægt-uge-gennemsnittet for Śret 2004.
Grænsen mellem overvægtig og normal for mig er vist med rødt.