Peter Aaboe > Matematik > B - niveau
Indhold: 
Lineær regression MathCad HTML  
Eksponentiel regression MathCad HTML  
Potensudviklings regression MathCad HTML  
Differentiation af x2  for x0 = 1 PowerPoint  
Bevægelse og differentialregning   HTML